Med en olieanalyse kan du

undgå havari på dine maskiner

Danmarks bedste olieanalyse fra YX Smøreolie

Vi tilbyder mulighed for at få analyseret dine olieprøver på vores eget danske laboratorium. Vores olieanalyser dækker alle brancher og den sikrer en stabil og sikker drift.

Kontakt os på tlf. 7011 5678 mandag-fredag kl 8-16.

 

Erfaringer viser at virksomheder, som får foretaget olieanalyser kan forlænge maskinernes levetid, forhindre skader og optimere driften. 
Vores olieanalyser kan afsløre skader før de opstår og giver et overblik over maskinens generelle tilstand. Derved kan du handle ud fra analyseresultatet, f.eks. ved at planlægge og udføre reparationer, før det kunne ende med et havari.


Se de fem analysepakker her

Bestil en olieanalyse

Analyserne kan bestilles ved at logge på vores hjemmeside eller ved at kontakte vores service-center, hvor du kan høre mere om mulighederne.

Telefon 70 11 56 78 eller via email sales@yxlube.dk

 

TexChek
Forebyggende brugtolieanalyse/-undersøgelse af motorer og industrimaskiner.

Se produktbeskrivelse herÉt analysesystem der kan give vigtige informationer om maskinens tilstand i forhold til slid. TexChek vil derfor være et uundværligt værktøj i virksomhedens program for systematisk vedligeholdelse. Anbefales primært til analyse af olien i motorer  (benzin- og dieseldrevne), gearkasser, transmissioner, luftkompressorer og hydrauliske anlæg, men kan generelt anbefales til analyse af alle oliesmurte systemer.

 

GeoChek
Forebyggende brugtolieanalyse af gasmotorolie.

Se produktbeskrivelse her
 


GeoChek er et olieanalysesystem specielt udviklet til analyse af brugtolie fra gasmotorer. GeoChek indeholder analyser, der giver specifikke oplysninger om oliens nedbrydningsstadie. Med GeoChek kan man meget præcist fastslå oliens tilstand og resterende levetid. Det betyder, at olieskiftet foretages på det mest optimale tidspunkt. GeoChek indeholder herudover en analyse af oliens indhold af slidmetaller, hvilket giver mulighed for at gribe ind i forhold til et evt. ekstraordinært stort slid. GeoChek vil derfor være et uundværligt værktøj i den systematiske vedligeholdelse af en gasmotor.
CoolChek
Forebyggende brugtolieanalyse af kølemaskineolie.

Se produktbeskrivelse herCoolChek er et olie-analysesystem specielt udviklet til analyse af brugtolie fra kølekompressorer. CoolChek giver specifikke oplysninger om oliens nedbrydningsstadie. Det betyder, at ikke bare kølemaskinens, men også hele anlæggets driftstilstand generelt vil kunne forbedres ved anvendelse af CoolChek. CoolChek indeholder herudover en analyse af oliens indhold af slidmetaller, hvilket giver mulighed for at gribe ind i forhold til et evt. ekstraordinært stort slid.

 

CleanChek
Forebyggende brugtolieanalyse af hydraulik- og industrigearolie inkl. partikeltælling i henhold til ISO 4406 eller NAS 1638.

Se produktbeskrivelse her

CleanChek-analyse er specielt udviklet til større hydraulik- og gearsystemer. CleanChek giver specifikke oplysninger om oliens tilstand og renhedsgrad, herunder måling af blandt andet oxidation. Partikeltælling sker efter ISO 4406c eller NAS 1638 normen. Endvidere måling af systemets niveau af slidmetaller.

 

GlycolChek
Forebyggende analyse af kølervæske og inhibitor.

Se produktbeskrivelse her

 

GlycolChek er et analysesystem specielt udviklet til analyse af kølevand i alle former for kølesystemer. GlycolChek indeholder specifikke oplysninger om kølemediets tilstand, samt anlæggets generelle driftstilstand og vil derfor være et uundværligt værktøj til systematisk vedligeholdelse af køleanlæg. Systematisk analyse af kølemidlets tilstand sikrer, at systemet/anlægget yder det optimale. Det betyder, at levetiden for anlægget og kølemediet forbedres.

 
 
 

Har du nogen spørgsmål, kan du altid kontakte os. Ring til YX Smøreolie's servicecenter: telefon 70 11 56 78 eller via email sales@yxlube.dk